Privacybeleid

Privacybeleid Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verband met Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking die via deze website plaatsvindt, haar basis heeft buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, dan wordt de bijbehorende Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google Ireland Limited en Google LLC. wordt hierna "Google" genoemd. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen, om de website te helpen bij het analyseren van hun gebruik van de site. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd (inclusief het ingekorte IP-adres) over het gebruik van de website, wordt normaal gesproken verzonden naar en opgeslagen door Google. Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door afkapping en sluit een directe persoonlijke referentie uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de sitebezoeker binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het volledige IP-adres van de bezoeker van de site naar Google-servers in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt bij het gebruik van Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Namens de exploitant van de site zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere website- en internetgerelateerde diensten aan de exploitant van de site te leveren (artikel 6, lid 1, onder f). AVG). Het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden voldoende beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens. Google LLC. heeft verklaard dat ze voldoen aan de EU-U.S. Privacy Shield Framework en op die basis bieden ze een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookies, bijv. gebruikers-ID's of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch eens per maand. De websitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De websitebezoeker kan ook voorkomen dat Google informatie (inclusief hun IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. De websitebezoeker kan het verzamelen van gegevens via Google Analytics op deze website voorkomen door hier te klikken. Er wordt dan een "opt-out-cookie" toegepast die het verzamelen van gegevens van sitebezoekers in de toekomst bij het bezoeken van deze website zal voorkomen. Meer informatie over de gegevensverwerking en het gebruik door Google, de instellingen en deactiveringsmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de Google Ads-instellingen (https: // adssettings .google.com / geverifieerd)